Voor wie? Cursus Beheerder Brandmeldinstallatie

Voor wie is de cursus Beheerder?

Cursus Beheerder Brandmeld- en ontruimingsinstallatie

De cursus beheerder brandmeldinstallatie is bedoeld voor (technische) medewerkers die belast zijn met het onderhoud van de brandmeldinstallatie en de ontruimingsalarminstallatie. Na het volgen van de cursus 'beheerder brandmeldinstallatie' beschikt de deelnemer over alle noodzakelijke theoretische en praktische kennis om aangewezen te worden als opgeleid persoon / beheerder brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie zoals vastgelegd in de norm NEN 2654-1 voor brandmeldinstallaties.

Met behulp van die cursus beheerder brandmeldinstallatie kunt u zelf periodiek preventief onderhoud verzorgen, denk hierbij aan:

  • Uitvoeren van periodieke controles
  • Verrichten van preventief onderhoud
  • Registreren van gegevens in het logboek
  • Rapporteren aan het bevoegde gezag
  • Instructies geven aan derden over het gebruik van ruimten

Na het behalen van uw examen bent u gecertificeerd om uw eigen brandmeldinstallatie te beheren.

Download onze brochure over de opbouw van de cursus!

 

 

Locatie en duur van de cursus

De cursus wordt verzorgd op onze cursuslocatie te Veenendaal of in Leek (Groningen). Wij kunnen ook een cursus verzorgen op uw locatie. De cursus duurt één dag en wordt gegeven uit het boek 'Beheerder brandmeld- en ontruimingsinstallatie' uitgegeven door het NIBHV.

In de cursus beheerder brandmeldinstallatie is het volgende inbegrepen:

  • Leermiddelen, NIBHV cursusboek en NEN 2654-1
  • Lunch
  • Examen
  • Certificaat: ‘’Beheerder Brandmeldinstallatie’’

De totale investering voor de cursus komt op €275,-

Meld u nu aan voor de cursus!

"De cursus wordt gegeven door een zeer deskundig persoon, die open staat voor interactie en zijn kundigheid heeft verkregen uit de praktijk. De cursus wordt op een aantrekkelijke manier aangeboden!’’

Ing. Gertjan Droog - Gemeente Veenendaal